behandeling Behandeling

Sclerotherapie: is het ‘droogspuiten’ van aders

Deze techniek is mogelijk voor kleine spataders in een vroeg stadium en op voorwaarde dat de kleppen van de grotere aders intact zijn of reeds chirurgisch behandeld werden.

De ader wordt aangeprikt met een fijne naald en een vloeistof wordt ingespoten. Deze vloeistof lokt een reactie uit in het bloedvat zodat de wand begint te plakken. Een compressiekous wordt aangebracht, de ader wordt dichtgedrukt en de wanden verkleven. Na een tijdje verlittekent de ader en is hij niet meer zichtbaar.

  • De kous wordt gedurende 2 weken dag en nacht  gedragen, ook in de douche/bad.
  • De behandeling gebeurt ambulant op de raadpleging. Alle activiteiten mogen verder gezet worden en er is geen werkverlet.
  • De procedure duurt 15-20 min.
Om te vermijden dat verkleuring van de huid na sclerotherapie  blijft, mag de behandelde huidzone niet blootgesteld worden aan UV licht (de zon). De huid bedekken of regelmatig zonnecrème aanbrengen is noodzakelijk.
Sclerotherapie

FOAMsclerotherapie

Door de vloeistof te mengen met lucht ontstaat een schuimige oplossing.
Daardoor wordt het mogelijk grotere aders en uitgebreidere kluwen te behandelen. De techniek is zeer geschikt voor belangrijke recidieven. De ader wordt onder echogeleide aangeprikt, waarna de schuimoplossing wordt geïnjecteerd. Het lidmaat wordt dan in een compressief wattenverband gewikkeld. Onmiddellijk na de behandeling moet men een half uur goed doorstappen.
Om ervoor te zorgen dat de circulatie niet stilvalt is het belangrijk eerst te stappen en pas daarna met de wagen naar huis te rijden. Ook de rest van de dag raden we aan regelmatig te blijven bewegen.

Na enkele dagen ontstaat soms een verkleuring of zijn er knobbeltjes voelbaar.
Deze verdwijnen meestal, maar dit duurt vaak enkele maanden.

De steunkous/verband wordt 5 dagen dag en nacht gedragen (ook in de douche!) en nadien minimum 2 weken overdag.

De  behandeling gebeurt ambulant op de raadpleging. Alle activiteiten mogen verder gezet worden. Er is geen werkverlet.

De procedure duurt 15min met nadien nog 30min goed doorstappen alvorens naar huis te gaan.

Om te vermijden dat verkleuring van de huid na foamsclerotherapie blijft, mag de behandelde huidzone niet blootgesteld worden aan UV licht (de zon). De huid bedekken of regelmatig zonnecrème aanbrengen is noodzakelijk.

Heelkunde : STRIPPING OF LASER

Hiermee bedoelen we het operatief verwijderen van de spataders. Bedoeling is alle zieke aders te verwijderen of ‘dicht te lassen’. De ingreep bestaat uit drie fazen.

Fase 1 : De klep en hoofdstam worden behandeld.
Bij stripping worden de zieke klep(pen) en de hoofdstam(men) effectief verwijderd via insnede in de lies/kniekuil en enkel.
Bij de laser-operatie wordt de hoofdstam en de klep via een catheter in de ader toegeschroeid. Er is geen insnede, de catheter kan via een naald in de ader worden gebracht.

Fase 2 : eventuele grotere verbindingen tussen oppervlakkig en diep systeem worden met een kleine incisie (ongeveer 1,5cm) afgebonden.

Fase 3 : tenslotte worden alle zichtbare zijtakken verwijderd via micro-incisies (zie figuur)

Fase 2 en 3 worden zowel bij stripping als laser toegepast.
Beide technieken gebeuren onder verdoving (algemeen of epiduraal).

Niet iedereen kan met Laser worden behandeld.
De meest geschikte techniek en type verdoving wordt besproken met de chirurg tijdens de raadpleging.
Beide technieken geven op lange termijn vergelijkbare resultaten.

Voorbereiding en nazorg bij spataderoperaties.

Verwikkelingen?

Ernstige verwikkelingen zijn zeldzaam.

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicatie. Zo zijn er bij de operatieve behandeling van varices de normale risico’s op complicaties van een operatie : trombose, nabloeding, wondinfectie.
Het optreden van bloeduitstorting komt vaak voor. Het kan wat hinderlijk zijn, maar is meestal niet ernstig en het trekt doorgaans in de loop van enkele weken tot maanden vanzelf weer weg.
Echte nabloedingen of infecties komen zeer weinig voor (<1%).
Het verwijderen van aders kan soms gepaard gaan met letsels van een nabijgelegen gevoelszenuw. Dat geeft dan een dof, vreemd gevoel aan de huid, meestal tijdelijk, zelden blijvend.